Vì sao nên loại bỏ ra khỏi cuộc sống 2 từ: nhưng, tôi phải

Posted Leave a commentPosted in Kỹ năng sống

Đây là phương châm cơ bản của cuốn sách “The Achievement Habit” (tạm dịch: Thói quen thành công) của Giáo sư Bernard Roth đến từ Đại học Stanford. Theo quan điểm của ông, mỗi chúng ta đều có thể đạt được mục tiêu đã đề khi loại bỏ được hai từ đơn giản như “Nhưng” […]